Cebedex

Cebedex

Göz/Kulak Damlası

Abdi İbrahim

Deksametazon

Ambalaj: 5mg/5 mL’lik damlalık şişe.

Eşdeğeri: DekortGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Deva);DexaSine Göz Damlası: 5 mg/5 mL(Liba);Maxidex Oftalmik Süspansiyon: 5 mg/5 mL(Alcon);Onadron Simple Göz/KulakDamlası: 5 mg/5 mL(İ.E.Ulagay);Spersadex Göz Damlası: 5 mg/5 mL(Novartis Ophtalmics).

Endikasyon: Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligö-rüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpeszoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kulağın fungal enfeksiyonları,deksametazona karşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perforeolan hastalar ile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülö-zü,glokom anemnezi, gö-zün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlardaolduğu gibi, deksametazon müstahzarı da doktor gö-zetimi altındakullanılmaya başlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunluolmadıkça kullanılmamalı, kullanılması kesin gerekli gö-rüldüğündeyoğun ve uzun süreli tedavilerden kaçınılmalıdır. Topikal uygulanansteroidler sistemik dolaşıma geçtiği için, emziren annelerde kullanılmasınınzorunlu olduğu durumlarda emzirmeye ara verilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, gö-rüşalanı ve gö-rüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Nadiren gözde yanma,batma meydana gelebilir.

Doz Önerisi: Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra,Solüsyon kulak yoluna damlatılır.Önerilen başlangıç dozu günde 2-3 kez 3-4 damladır.İstenenyanıt sağlandıktan sonra doz tedricen azaltılarak tedavi kesilir.Gözde günde 3 ile 6 kez 2’şer damla damlatılarak kullanılır. Damlatmasıklığı ve tedavinin süresi her olgunun terapö-tik gereksiniminegö-re değişir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.