Cephaxon

Cephaxon

Flakon IM, IV

Toprak

Seftriaksondisodyum

Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü

: : 1 g IMx1flakon ve 4 mL'lik %1 lidokain ampulü

: : 0.5 g IVx1 Flakon ve 5 mL’likçö-zücü su Ampulü

: : 1 g IVx1 Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü su Ampulü.

Eşdeğeri: Baktisef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Sanovel);Cefaday Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(Biofarma);Desefin Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Deva);Forsef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Bilim);İesef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Nevakson Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(Mustafa Nevzat);Novosef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Eczacıbaşı);Rocephin Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Roche);Triaxon Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(Koçak);Unacefin Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Fako).

Endikasyon: Duyarlıbakterilen yol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i,abdominal enfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinalsistem enfeksiyonları), kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnö-moni, kulakburunboğazenfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonoredahil olmak üzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyonprofilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.

Yan Etkileri: Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lö-kopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçim-sizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda normalkoşullarda günde tek doz, 1 ile 2 gram’dır. ağır olgularda günde 4g’ye kadar çıkabilir.Çocuklardadoz: Yeni doğanlar: 20-50mg/kg/gün.Ancakçeşitli enzim sistemlerinin yeni doğanlarda gelişmemiş olmasınedeniyle 50 mg/kg/gün aşılmamalıdır.Çocuklar (12 yaşa kadar): 20-80 mg/kg/gün.Tedavi süresi: Tedavi süresi hastalığın seyrinegö-re değişmekle beraber, tedaviye hastanın ateşi düştükten veyasemptomlar ortadan kalktıktan 48-72 saat sonraya dek devam edilmelidir.Menenjittedavisi: Çocuklardave bebeklerde tedaviye günde tek dozla 100 mg/kg düzeyinde başlanır.Gonore tedavisi: 250 mg’liktek doz enjekte edilir.Preoperatif profilaksi: Kontaminasyon riski taşıyan abdominalveya genital organları ilgilendiren “kirli” operasyonlardan30-90 dakika önce 1 ile 2 gramlık tek doz enjekte edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.