Cibadrex

Cibadrex

Cibadrex nedir ne için kullanılır, Cibadrex nasıl kullanılır, Cibadrex ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Divitab

Ambalaj: 

5+6.25x28 film Tablet

: 10+12.5x28 film tablet.

Endikasyon:

 Benazepril Ve hidroklorotiyazidin kombine kullanımının endike olduğu hipertansiyon olgularında kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Bileşimdeki Maddelere karşı aşırı duyarlı olan kişilerde ve anüri, şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliği, tedaviye dirençli hipokalemi vehiponatremiyle semptomatik hiperürisemilerde kontrendikedir.

Uyarılar: 

Cerrahi girişimden önce, hastanın ACE inhibitörü kullandığı anesteziste bildirilmelidir. Benazepril ile tedavi sırasında larenks ödemi ve şokun eşlik ettiği anjiyoödem ölüme nedenolabilir.ACEinhibitö-rüyle tedavi sırasında hipotansiyon oluşabilir. Santral Sinir sistemi üzerine etkileri ender görülürse de, hastalara arabaveya makine kullanırken böyle etkilerin olabileceğini akıldatutmaları öğütlenmelidir. Bu kombinasyon gebelerde kullanılmamalıdır.Bebeğe zararı çok olanaksız görülmekle birlikte, emzirme sırasında kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri: 

Sık sık baş ağrısı, baş dönmesi hissi, yorgunluk, üst solunum yolu semptomları,öksürük artışı miyalji; bazan uykusuzluk, sinirlilik, anksiyete durumları, depresyon, koordinasyon bozuklukları, asteni, kulak çınlaması, ter basması, hipoestezi, postural baş dönmesi, hipertansiyon,palpitasyon, kan basıncında aşırı düşme, farenjit, rinit, nezle benzerisemptomlar, sinüzit, gö-ğüs ağrısı, dispne, bulantı, kusma, diyare,karın ağrısı, dispepsi, gastrit, gaz, konstipasyon, kaşıntı, döküntü,sıcaklık hissi, libido azalması, impotans, idrar yolu semptomları,sırt ağrısı, artrit, periferik ve jeneralize ödem, yüz ve dudaklarda ödem gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Tiyazitlerkü Rar türevlerinin ve antihipertansif ilaçların (guanetidin, metildopa,b blokerler, vazodilatörler,kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri) etkisini artırır.Tiyazidler lityumun terapötik ve toksik etkisini artırabilir. Kortikosteroidler, ACTH, amfoterisin ve karbenoksolon tiyazidlerin hipokalemik etkisini artırabilir.Guanabenz ve propantelin hidroklorotiyazidin emilimini artırır,kolestiramin ve kolestipol ise azaltır.İnsülin ve oral antidiyabetik ajanların dozunun ayarlanması gerekebilir. Potansiyel hipokalemi ve hipomagnezemi dijitale bağlı kardiyak aritmi riskini artırır.Bazı non steroidal antiromatizmal ilaçlar (indometazin gibi), birlikte uygulandıklarında tiyazidlerin diüretik ve antihipertansif etkileri azaltabilirler.

Doz Önerisi: 

Hafif ile orta şiddette hipertansiyonu olan hastalarda tedavi günde bir kez 5/6.25 Cibadrex İle başlatılmalıdır. Eğer 3-4 hafta sonra kan basıncı yeterli oranda düşmezse, doz iki katına yükseltilmelidir. Eğer kan basıncı 3-4 hafta sonra hala kontrol altına alınmamış ise doz iki katına yükseltilir. Kan basıncını kontrol altına almada bu tedavinin yetersiz olduğu olgularda, şiddetli hipertansiyonu olan veya hipertansiyonu kontrol altına en zor olduğu hastalarda, günde 2 kez 20/25 mg dozda Cibadrex uygulaması düşünülmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.