Deticene

Deticene

Flakon

SanofiAventis

Dakarbazin

Ambalaj: 100 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul; 1 Flakon ve 1çö-zücü Ampul

: 200 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul; 1 Flakon ve 1çö-zücü ampul.

Endikasyon: Primer endikasyonumalign melanomlardır. Ayrıca Hodgkin hastalığının sekonder tedavisindeve yumuşak doku sarkomlarında da diğer etkili ajanlarla kombineolarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Diğer bütünantineoplastik ajanlarda olduğu gibi gebelik, laktasyon ve ilacakarşı aşırı duyarlığın var olduğu durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İmmünosüpresif tedavi gö-renlerdehastanın enfeksiyonlara karşı direnci azalacağından, tedavi süresinceenfeksiyon tehlikesi olan ortamlardan uzak tutulmaları gerekmektedir.

Yan Etkileri: En sıkraslanan yan etki hemotolojik toksisitedir ve ilk olarak lö-kositve trombositleri tutar.Anemi bazan gö-rülebilir. Bazı olgularda hepatikven trombozu ve hepatoselüler nekrozla karakterize karaciğertoksisitesi gö-rülmüştür.Anafilaktik reaksiyonlar gö-rülebilir. Gastrointestinaltoksisiteyse iştahsızlık, bulantıkusma, seyrek olarak da diyareşeklinde gö-rülür. Seyrek olarak gö-rülen diğer bir yan etki psö-doinfluenzasendromu (39°C ateş, miyalji, halsizlik) olup daha çok yüksek dozlardagö-rülmektedir. Diğer bildirilen yan etkiler alopesi, eritematözve ürtiker benzeri kızarıklıklardır ve çok seyrek raslanmaktadır.

Doz Önerisi: Habis melanomda 10 gün süreyle 2-4.5 mg/kg/gün hesabıylaverilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenek 5 gün süreyleIV olarak 250 mg/m2/gün hesabıyla vermektir. Hodgkin hastalığındaönerilen doz 5 gün süreyle 150 mg/m2/gündür. Diğer etkili ilaçlarlabirlikte kombine olarak verilir ve 4 haftada bir tekrarlanır. Diğer bir seçenekde kombinasyon şemasının birinci gününde 375 mg/m² vermek ve 15 günde birtekrarlanmasıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.