Efferalgan

Efferalgan

Efervesan Tablet

BMS

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet.

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisitegörülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliğiolanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren ağrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte vetekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Tabletler bir bardak suda tamamen eritilerek kullanılır.Suya atılan Tablet çö-zülür çö-zülmez içilir. Dozların en az 4’er saatlikaralıklarla verilmesine dikkat edilmelidir. Çocuklarda doz arasıher ne olursa olsun, 4 saatten az olmamalıdır, ideali 6 saattir. Yetişkinlerve vücut ağırlıkları 50 kg’den fazla olan 15 yaşından büyük çocuklaragünde 1-3 kez 1 veya 2 Tablet verilir, günde 6 Tablet aşılmamalıdır.Vücut ağırlıkları 13 kg’dan fazla olan 2 yaş üzerindeki çocuklaraönerilen günlük doz 60 mg/kg’dir. Her 6 saatte bir 15 mg/kg veya her 4 saattebir 10 mg/kg şeklinde uygulanabilir. 2-7 yaş arası günde 1-4 kez yarımTablet, 6-10 yaş arası günde 1-6 kez yarım Tablet, 8-13 yaş arası günde1-4 kez 1 Tablet, 12-15 yaş arası günde 1-6 kez 1 Tablet.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.