Epdantoin

Epdantoin

Tablet

Embil

Fenitoin sodyum

Ambalaj: 100 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: EpanutinKapsül: 100 mgx100 kapsül(Pfizer).

Endikasyon: Antiepileptikolarak, tonikklonik (grand mal) ve psikomotor (temporal lob) nöbetlerinkontrolü ile nöroşirürji sırasında ve sonrasında görülen nöbetlerin önlenmesiiçin kullanılır. Antiaritmik olarak, özellikle dijital zehirlenmesine bağlıtaşikardiler ile akut miyokard enfarktüsüne bağlı taşikardilerde ve her tipventriküler aritmilerin tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Fenitoinekarşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Antiepileptik alan hastalarda ilacın birden kesilmesi artarda gelen nöbetlerin (status epilepticus) oluşmasına yol açabilir. Gebelerdekullanımına karar verirken, hafif nöbetlerin dahi gelişmekte olan embriyo ya dafetüs için zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.Fenitoin kullanan annelerinbebeklerini emzirmeleri önerilmez. Fenitoin insülin salgılanmasını inhibeeder.

Yan Etkileri: En sıknistagmus, ataksi, dil dolaşması, zihin karışıklığı görülebilir. Baş dönmesi,uykusuzluk, geçici sinirlilik, baş ağrısı ve motor seğirme de gö-rülebilir.Bulantı, kusma, kabızlık, morbiliform döküntüler, eksfolyatif dermatit, lupuseritematozus, StevensJohnson sendromuna da raslanmıştır.

İlaç Etkileşimleri: Akut alkol alımı, amiodaron,kloramfenikol, klordiazepoksit, diazepam, dikumarol, disülfiram, estrojenler,H2antagonistleri, halotan, izoniyazid, metilfenidat,fenotiyazinler, fenil butazon, salisilatlar, süksinimitler, sülfonamidler,tolbutamit ve trazodon fenitoinin serum düzeyini yükseltirler. Karmazepin,sodyum valporat, folik asit, kronik alkolizm, rezerpin, sukralfat isefenitoinin serum düzeyini azaltırlar. Kalsiyum içeren antasit preraratlarlafenitoin emilim sorunları nedeniyle birlikte alınmamalıdır. Fenobarbital,sodyum valproat, valproik asit ve bazı antasitler fenitoinin serum düzeyinibazan azaltır bazan yükseltirler.

Doz Önerisi: Antikonvülzif tedavi başlangıcında ve 6 yaşındanbüyük çocuklarda günde 200 mg ile başlanır.Günlük doz ikiye bö-lünerek 12 saatarayla verilmelidir. İ-lacın etkisi birkaç gün sonra başlar. Gerektiğinde1 hafta aralıklarla günlük doz 100 mg artırılabilir (maksimum günlükdoz 600 mg’dir. Genellikle ortalama doz 200-400 mg’dir. Sabah dozu unutulmuşsaakşama çift doz alınmalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda 4-8 mg/kghesabıyla günlük doz ikiye bö-lünerek verilir. 6 aylıktan küçüklereverilmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.