Farlutal

Farlutal

Tablet

Carlo Erba

Medroksiprogesteronasetat

Ambalaj: 250 mgx30 tablet.

Farlutal Depo

Flakon IM

Deva

Medroksiprogesteronasetat

Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 Flakon.

Endikasyon: Operasyonyapılamayan, nüksetmiş ve metastatize olmuş endometrium ve renalkarsinomların yardımcı tedavisinde palyatif olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Trombofilebittetromboembolik bozukluklarda, ileri derecede karaciğer fonksiyonbozukluğunda, düşüklerde, medroksiprogesterona karşı duyarlığıolanlarda, kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi gö-rüldüğünde,meme karsinomunda, nedeni saptanmamış vajinal kanamalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Gebelikte kullanılması önerilmez. Trombolik rahatsızlıklar(trombofilebit, se-rebrovasküler bozukluklar, pulmoner embolizm,retinal trombozis), ani ve kısmi veya tam görme kaybı, diplopi, migren,papilla ödemi veya retinada damar lezyonu oluştuğunda veya şüpheedildiğinde tedavi hemen durdurulmalıdır.

Yan Etkileri: Memededuyarlık, galaktore, vajinal kanama, adet miktarındaki değişmeler,amenore, ödem, kilo değişimleri, servikal aşınmadaki ve servikalsekresyondaki değişmeler, kolestatik sarılık, kaşıntılı veya kaşıntısızderi dö-küntüsü, depresyon, insomnia, yorgunluk, sinirlilik, trombofilebit,serebral trombozis ve emboli, hiperpireksi, pulmoner emboli, nadirenbaş ağrısı, akne, alopesi, hirsutizm, anafilaktoid reaksiyonlargö-rülebilir

İlaç Etkileşimleri: Plazma aminoasit, serum alkalin fosfataz, ürinernitrojen, karaciğer fonksiyon testleri; koagülasyon testleri,metyrapone testi, pregnandiol tayini ve tiroid fonksiyon testlerinietkileyebilir. Bromokriptinle birlikte verilmemelidir.

Doz Önerisi: FarlutalTablet: Doz günde 100-1000 mg arasında değişebilir(daha yüksek dozlar, iküç güne bö-lünerek verilebilir). Genellikledüşük doz endometrium karsinomasında kullanılır. Farlutal, kemoterapiveya radyoterapi gibi diğer antineoplastik tedavilerle kombineedilebilir.

Doz Önerisi: Farlutal Depo Flakon: Endometrium ve renal karsinomlardaönerilen inisyal doz haftada 400-1000 mg’dir. Birkaç hafta veya aydaiyileşme gö-rülürse; hastadaki bu iyiye gidişin, ayda 400 mg gibidüşük dozla korunması mümkündür.

Farlutal

Tablet

Medroksiprogesteronasetat

Ambalaj: 5 mgx12 tablet.

Endikasyon: Fonksiyonelmetroraji (hiperestrinizm ve lutein eksikliğinden kaynaklanan),sekonder amenore (hiperestrinizm ve hipoestrinizmden kaynaklanan,ikinci halde estrojenlerle birlikte verilir) ve endometriozdakullanılır.

Kontra Endikasyon: Nedeni saptanamayan vajinal kanamalarda trombofilebit,tromboembolik bozukluklar, serebral apopleksi veya karaciğerhastalıkları gö-rülenlerde ve medroksiprogesteron asetata karşıaşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir. Medroksiprogesteronasetatın teratojenik etki potansiyeli bulunduğundan, düşükleilgili endikasyonlarda kullanılması sakıncalıdır.Gebeliğin ilk dört ayında kullanılmamalıdır.Bazı deneyhayvanı türlerinde karsinojenik olduğu belirlenmiştir.

Uyarılar: Görme kaybı, diplopi veya retinalvasküler lezyonlar oluştuğunda tedaviye son verilmelidir. Diyabetliveya depresyon geçiren hastalar, medroksiprogesteron tedavisisüresince yakından izlenmelidir.

Yan Etkileri: Ödem, deri dö-küntüleri, memededuyarlık hissi, adet kanamasında değişiklik, servikal erozyondave sekresyonda değişmeler gö-rülebilir.Tedavi sona erdiğinde bu etkilerkendiliğinden kaybolur.

Doz Önerisi: Ortalama günlük doz yaklaşık 5-10 mg’dir. Düzensizmenstrüasyonlarla ilgili jinekolojik rahatsızlıklarda menstrüasyonunikinci yarısında 8-10 gün uygulanır. Şiddetli metrorajide dozajartırılarak günde 15-25 mg’ye kadar çıkılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.