Farmorubicin

Farmorubicin

Flakon

Carlo Erba

epirubisin HCI

Ambalaj: 10 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü

: : 50 mgx1Flakon ve 25 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Epirubicin Ebewe Flakon: 10 mgx1flakon, 50 mgx1 flakon(Liba).

Endikasyon: Meme karsinomu,malign lenfoma, yumuşak doku sarkoması, mide, karaciğer, pankreasve akciğer karsinomu, over karsinomu dahil olmak üzere, birçok tümörçeşidinde epirubisin ile yanıt alınmaktadır. İntravezikal olarakuygulandığında, mesanedeki karsinomun insi tu’nun ve papilertransisyonel hücre karsinomunun tedavisinde ve transüretral rezeksiyonundansonra nükslerin önlenmesinde yarar sağlamaktadır.

Kontra Endikasyon: Daha öncedoksorubisin veya daunorubisin gibi diğer antrasiklinlerin maksimumkümülatif dozları ile tedavi görmüş hastalarda, radyoterapi veyadiğer antitümör ilaçların yol açtığı ağır myelosüpresyon saptananhastalarda, halen veya daha önce kalp fonksiyonlarında bir bozuklukbelirlenmiş olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Epirubisin yalnız antineoplastik ve sitotoksikterapide tecrübeli ve yetkili doktorların gö-zetimi altında uygulanmalıdır.Diğer antrasiklinler için tanımlanan türde bir kalp yetmezliği gö-rülmeriskini minimuma indirmek amacıyla, tedavi süresince kalp fonksiyonudikkatle belirlenmelidir.İntramüsküler veya intratekal olarak olarak verilmemelidir.Serbest akışlı IV serum fizyolojik enfüzyonun tüpüne enjekte edilerekverilmesi önerilir. Enjeksiyon sırasında epirubisinin ekstravazasyonu,ağır doku lezyonlarına hatta nekroza yol açabilir. İntravezikaluygulama bir kateter vasıtasıyla yapılmalı, ilaç mesanede 1 saatkalmalı, bu süre sonunda hastanın idrara çıkması sağlanmalıdır.Epirubisin uygulandıktan sonraki 1-2 gün boyunca idrar kırmızıbir renk alabilir. Gebelikte kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Miyelosüpresyonve kardiyotoksisitenin yanı sıra alopesi, stomatit görülebilir. Ayrıcabulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar vehiperpireksi bildirilmiştir. Nadiren ateş, titreme ve ürtiker bildirilmiştir.Anafilaksi gö-rülebilir

Doz Önerisi: Tek başına kullanıldığında erişkinlerde 60-90mg/m2 IV olarak 3-5 dakikalık sürede uygulanmalıdır.Tedavi 21 günde bir tekrarlanmalıdır.Bir devredeuygulanacak total doz birbirini takip eden 2-3 güne bö-lünerek verilebilir.Diğer antitümoral ajanlarla birlikte kullanıldığında dozun yeterinceazaltılması gerekir. İntravezikal uygulamada mesanenin papilertransisyonel hücre karsinomunda 8 hafta süreyle her hafta 50 mg olarakuygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.