Faverin

Faverin

Film Tablet

Eczacıbaşı

Fluvoksamin maleat

Ambalaj: 50 mgx30 Tablet

: 100 mgx30tablet.

Endikasyon: Depresyon ve depresif belirtilerintedavisinde ve obsesifkompulsif bozukluk belirtilerinin tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Terfenadin, astemizol, sisapridile birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitö-rü ilaçlarla birliktekullanımı kontrendikedir. İrreversibl MAO inhibitö-rü ilaçlarlayapılan bir tedavi kesildikten sonra fluvoksamin tedavisine başlamakiçin en az 2 hafta geçmelidir. Moklobemid gibi reversibl MAO inhibitö-rüilaçlarla yapılan bir tedavinin kesildiği günün ertesi günü fluvoksamintedavisine başlanabilir. Fluvoksamin tedavisini keserek herhangibir MAO inhibitö-rü ilaç tedavisine başlamak için en az 1 hafta süregeçmelidir.Aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Depresyonlu hastalar intihargirişimine daha yatkın olur ve bu yatkınlık hastalıkta önemli derecededüzelme oluşana kadar devam edebilir. Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiolan hastalarda tedaviye düşük dozda başlanmalı ve hastalar yakındanizlenmelidir.Mani öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalı,nö-bet gö-rülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Anamnezinde konvülsiyonbulunan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Fluvoksaminkalp hızında önemsiz miktarlarda (dakikada 2-6 vurum) azalmaya yolaçabilir. Her psikoaktif ilacın muhakeme, düşünce ve motor kullanımıyeteneğini etkilemesi nedeniyle, hastanın ilaca bireysel yanıtıtam olarak belirlenene kadar dikkatli olunması önerilir. Herhangibir ilacın gebelikte kullanımı sırasında uyulması gereken önlemlereuyulmalıdır. Fluvoksamin anne sütüne az miktarda geçebilir. Bu nedenleilacın emziren anneler tarafından kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Fluvoksamin tedavisi sırasındaen sık gö-rülen belirti bazan kusmanın eşlik edebildiği bulantıdır.Asteni, baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, taşikardi, karın ağrısı,iştahsızlık, kabızlık, ishal, ağızda kuruma, dispepsi, ajitasyon,endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya eğilim,tremor görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Terapö-tik indeksi dar olan ilaçlarla(ön. varfarin, fenitoin, teofilin, klozapin ve karbamazepin) klinikteönem taşıyan etkileşmeler gö-rülebilir. Trisiklik antidepresanlarlabirlikte kullanımı önerilmez. Birlikte kullanıldığında propranololünplazma düzeylerinde yük-selme gö-rülmüştür. Fluvoksamin ile birlikteoral antikoagülan uygulanan hastaların protrombin süresi izlenmelive hastalara uygulanan antikoagülan dozları bu süreye gö-re ayarlanmalıdır.Lityum ve triptofan, fluvoksaminin serotonerjik etkilerini artırırve bu kombinasyon dikkatle kullanılmalıdır. Fluvoksamin kullananhastalara alkol kullanmaktan kaçınmaları önerilmelidir.

Doz Önerisi: Başlangıç olarak akşamları bir kerede alınan 50mg ya da 100 mg’lik dozlar önerilir. Etkili doza ulaşana kadar dozungiderek artırılması önerilir. Etkili günlük doz genellikle 100mg’dir ve hastadan alınan yanıta gö-re ayarlanmalıdır. Doz günde 300mg’ye kadar yükseltilebilir. 150 mg’den yüksek dozlar bö-lünerek verilmelidir.Depresif bir dö-nemin iyileşmesinden sonra en az 6 ay süreyle entidepresanilaç tedavisine devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.