Factane

Factane

Flakon

ErKim

Faktör -ViII

Ambalaj: 500 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici

: : 1.000 IUx1 Flakon ve 1 eriticive ayrıca her iki ambalajda da birer transfer iğnesi, filtreli iğneve hava alım iğnesi.

Eşdeğeri: EmoclotD.I. Flakon: 500 IUx1Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Koçsel);Haemoctin SDH Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Kansuk);KoäteDVIFlakon: 500 IUx1 Flakon, 1000IUx1 Flakon(Biem);MonarcM Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000IUx1 Flakon(Cankat);UmanCry D.I. Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Onko).

End.: FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır hemofiliAhastalarının %10-20’sinde gö-rülen ve güçlü tepki veren tipte faktörViII inhibitö-rü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar: Faktör ViII ile hemofiliA tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. HemofiliA,hemen hemen sadece erkeklerde gö-rülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör ViII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon dö-neminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Aler--jik ve anafilaktik reaksiyonlarender gö-rülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Genel kural olarak kilo başına 1 IU faktör ViIIuygulanması, plazma faktör ViII düzeylerini %2 kadar artırır. Aşağıdakiformül, belli bir yanıt için dozun belirlenmesinde (I) ya da verilenbir dozla beklenen yanıtın belirlenmesinde (II) kullanılır. (I): Gerekli IU sayısı=Vücut ağırlığı (kg) x faktör ViII düzeyinde (normun%’si) istenen artış x 0.5. (II): Faktör ViII düzeyinde beklenen artış(normun %’si)=2 x uygulanan IU sayısı÷Vücut ağırlığı (kg). Replasmantedavisinin dozu ve süresi, hastanın gereksinimi (ağırlık, koagülasyonbozukluğunun şiddeti, kanamanın yeri ve şiddeti, gereken faktörViII düzeyi ve varsa inhibitör düzeyi) doğrultusunda bireyselolarak kararlaştırılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.