Flix-otide

Flix-otide

İnhaler

GSK

flutikazon propionat

Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz

: : 50 µg/dozx60 doz

: : 125µg/dozx60 dozluk ambalaj.

Eşdeğeri: Brethalİnhaler: 50 µg/dozx60 doz, 125µg/dozx60 doz(Fako).

Flix-otide

Diskus

flutikazon propionat

Ambalaj: 50 µgx28 bilisterlik diskus

: 100 µgx28 bilisterlik diskus

: 250 µgx28 bilisterlik diskus.

Endikasyon: Daha önceyalnızca bronkodilatörlerle veya başka profilaktik ajanlarla tedavigörmüş hastalarda astımın alevlenmelerini ve semptomlarını azaltır.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Akut ataklar için değil, uzun süreli tedavi için kullanılır.Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağıyarar, fetüs üzerine olası etkisinden büyük ise düşünülmelidir.Farmakokinetik özellikleri süte geçmesinin olası olmadığını göstermektedir.

Yan Etkileri: Ağız veboğazda kandidiyazis gö-rülebilir.Böyle hastalar, inhaler kullandıktan sonra ağızlarınısuyla çalkalamalıdır. Bazı hastalarda ses kısıklığı ve boğaz tahrişigö-rülebilir. Dozun ardından hırıltıdaki ani artış ile paradoksalbronkospazm gö-rülebilir. Böyle bir durumda beklometazon hemen kesilmelive alternatif tedaviye geçilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Herhangi bir ilaçla etkileşmebildirilmemiştir.

Doz Önerisi: Doz bireysel yanıta gö-re ayarlanır. Yetişkinlerve 16 yaşın üstündeki çocuklarda hafif astımda günde 2 kez 100-250µg; orta astımda günde 2 kez 250-500 µg; şiddetli astımda günde 2 kez500-1000 µg uygulanır. Semptomlar kontrol altına alınınca doz azaltılır.4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 50-100 µg uygulanır. Anikö-tüleşmeler tehlikeli olup doz artırımını gerektirir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.