Fragmin

Fragmin

Ampul

Pfizer

Dalteparin sodyum

Ambalaj: 2.500 IU/mLx4 mLx10 Ampul

: 10.000IU/1 mLx10 ampul.

Fragmin

Tek Doz Enjektör

Dalteparin sodyum

Ambalaj: 2.500 IU/0.2 mLx10 adet

: 5.000IU/0.2 mLx10 adet tek doz enjektör.

Endikasyon: Akut veyakronik böbrek yetersizliği ile ilişkili olarak, hemodiyaliz ve hemofiltrasyonsırasında ekstrakorporal sistemdeki pıhtılaşmanın önlenmesinde;akut derin ven trombozu ve/veya pulmoner emboli tedavisinde; perive postoperatif dö-nemde tromboembolik komplikasyonların önlenmesindeve unstabil koroner damar hastalığının (örneğin unstable anjinave Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Dalteparin sodyuma karşı aşırı duyarlık, akutgastrointestinal ülser ve beyin kanaması, ciddi koagülasyon bozukluklarıile septik endokarditin yanı sıra, santral sinir sistemi, göz ve kulakile ilgili travmalar ve cerrahi girişimlerde kontrendikedir. Dalteparinsodyum varlığında, in vitro pıhtılaşma testi pozitif sonuç vermişolan trombositopeni hastalarında kontrendikedir.Akut derin ven trombozu tedavisialtındaki hastalarda uygulanan rejyonal anestezide kontrendikedir.

Uyarılar: Trombositopenide, trombositbozukluklarında, ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliklerinde,kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, hipertansif veya diyabetikretinopati ile heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparinlereaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde dikkatli olunması önerilmektedir.Ayrıca yeni operasyon geçirmiş hastalarda yüksek doz kullanıldığındadikkatli olunmalıdır. Her ne kadar gebeliğin gidişinde, fetus veyenidoğan sağlığında belirgin zararlı etkisi bilinmemekteysede, ilacın yararı ile olası etkilerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.Dalteparin sodyumun plasenta bariyerini aşıp aşmadığı ve süte geçipgeçmediği konusunda yeterli bilgi yoktur.

Yan Etkileri: Yüksek dozların kullanıldığıdurumlarda kanama gö-rülebilir.Enjeksiyon alanında cilt altı hematomları gözlenebilir.Trombositopeni, cilt nekrozu, allerjik reaksiyonlar ve kanamalarnadirdir. Transaminazlarda (ASAT, ALAT) hafif ya da orta derecedegeçici yükselmeler gö-rülebilir. Birkaç anafilaksi reaksiyonugözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilik asit, K vitaminiantagonistleri ve dekstran gibi hemostazı etkileyen ilaçlarlabirlikte kullanılması dalteparin sodyumun antikoagülan etkisinidaha da artırabilir. Antihistaminikler, dijital glikozitler,tetrasiklinler ve askorbik asitle birlikte kullanıldığında antikoagülanetki azalır. Özellikle kontrendike olduğu belirtilmedikçe, unstablekoroner damar hastalığı (örneğin unstable anjina ve Q-dalgasız miyokardenfarktüsü) olan hastalara düşük doz asetilsalisilik asit oral yoldanverilmelidir.

Doz Önerisi: Fragmin Ampul: Kanamariski olmayan kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda, uzun süreli(4 saati aşan) hemodiyaliz ve hemofiltrasyonda, 30-40 IU/kg IV bolusşeklinde verilir. Daha sonra 10-15 IU/kg/saat dozunda IV enfüzyonşeklinde uygulanır. Kısa süreli (4 saate kadar) hemodiyaliz ve hemofiltrasyondayukardaki dozaj şeması uygulanabilir veya tek doz 5.000 IU IV bolusşeklinde uygulanır. Yüksek kanama riski taşıyan akut böbrek yetersizliğiolan hastalarda, 5-10 IU/kg IV bolus enjeksiyon şeklinde uygulanır.Akut derin ven trombozunda sürekli IV enfüzyon şeklinde ya da gündeiki kez SC olarak uygulanabilir. SC uygulamada önerilen başlangıçdozu 12 saat arayla 100 IU/kg’dir. Sürekli IV enfüzyonda önerilen başlangıçdozu, 12 saat süresince uygulanacak 100 IU/kg’dir.Fragmin Tek Doz Enjektör: Tromboembolik komplikasyon riski bulunan genelcerrahi girişimlerinde, girişimden 1-2 saat önce cilt altına2.500 IU. Hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ile 7 gün veyadaha uzun süre, her sabah cilt altına 2.500 IU uygulanır. İlave riskfaktörleriyle birlikte olabilen genel cerrahi ve ortopedik cerrahigirişimlerinde, girişimden önceki akşam cilt altına 5.000 IU uygulanırve izleyen akşamlarda tedavi 5.000 IU ile sürdürülür. Tedaviye hastamobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ile 7 gün veya daha uzun süredevam edilir.Alternatif olarak, operasyondan 1-2 saat önce2.500 IU cilt altına uygulanır. Tedavi 8-12 saat sonra 2.500 IU ve izleyengünlerde her sabah 5.000 IU cilt altına uygulama şeklinde sürdürülür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.