Fraxiparine

Fraxiparine

Enjektör

SanofiAventis

Nadroparin kalsiyum

Ambalaj: 7.500 ICU/ 0.3 mLx 2 tek doz enjektör

: 10.000ICU/0.4 mL2 tek doz enjektör

: 15.000 ICU/0.6 mLx2 adet birim dereceli enjektör.

Endikasyon: Tromboembolikkomplikasyonların profilaksisinde (özellikle genel veya ortopedikcerrahide), tromboembolik bozuklukların tedavisinde ve hemodiyalizsırasında pıhtı oluşmasını önlemede kullanılır.

Kontra Endikasyon: Nadroparineaşırı duyarlık, geçmişte nadroparin ile trombositopeni gö-rülmüşse,hemostaz bozukluklarına bağlı kanama belirtisi veya kanama riskiartışında (heparinin neden olmadığı dissemine intravasküler koagülasyondışında), kanayabilecek organik lezyon (aktif peptik ülser), hemorajikserebrovasküler hastalıklar ve akut bakteriyel endokarditte kontrendikedir.Birlikte salisilatların veya nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarınkullanılması ve tiklopidin kullanımı, nadroparinin uygulanımınagö-receli olarak kontrendikasyon oluşturur.

Uyarılar: Nadiren trombositopeni olgusu -ki, bazan ciddiolmaktadır bildirilmiştir.Trombositopeni oluşursa tedavi hemen durdurulmalıdır.Karaciğer veya böbrek yetersizliğinde, kontrol altına alınmamışarteriyel hipertansiyonda, geçirilmiş sindirim sistemi ülserlerindeveya kanayabilecek herhangi bir organik lezyon varlığında, koryoretinanındamarsal hastalıklarında ve beyin, omurilik veya göz cerrahi girişimlerindensonraki dö-nemde nadroparin kalsiyum uygulanırken çok dikkatliolunmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri: Açık veyagizli kanama, nadiren trombositopeni, enjeksiyon yerinde ciltnekrozu, enjeksiyon yerinde seyrek olarak küçük hematom, tedavinindurdurulmasına neden olabilecek -ciltte veya genel aşırı duyarlıkreaksiyonları, transaminazlarda -genellikle geçici artış, semptomatikya da hiperkalemi ile birlikte, hiponatremi gö-rülen veya gö-rülmeyen,tedavi kesildiğinde normale dö-nen nadir hipoaldosteronizm olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilikasit (veya diğer salisilatlar) veya nonsteroid antienflamatuvarilaçlar veya tiklopidin ile birlikte kullanımı önerilmez. Oral antikoagülanmaddeler (artan antikoagülan etki), sistemik kortikosteroidler(gluko) ve dekstran (parenteral uygulama) kullanılan hastalardanadroparin kalsiyum ihtiyatla kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Genel profilakside ilk doz ameliyattan 2-4 saatönce verilmek üzere 7 gün süreyle günde 0.3 mL. Ortopedik cerrahidebaşlangıç dozları ameliyattan 12 saat önce ve ameliyat bitiminden12 saat sonra uygulanır. Takip eden günde tek doz uygulaması en az10 gün sürer ve vücut ağırlığına gö-re düzenlenir. Tedavi amacıyla10 gün süreyle günlük doz vücut ağırlığına gö-re ayarlanarak günde 2kerede uygulanır. Hemodiyaliz sırasında hastanın vücut ağırlığınagö-re saptanan doz genellikle tek dozda uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.