Gansol

Gansol

Damla

Sanovel

Sülfisoksazol

Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklışişe.

Endikasyon: Topikalolarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit,korneal ülserler, trahom ve gö-zün diğer yüzeyel enfeksiyonlarınıntedavisinde kullanılır. Klamidyal oftalmik enfeksiyonların tedavisindesülfisoksazolile topikal tedavinin yanı sıra oral yoldan sülfonamidlerveya tetrasiklin uygulanmalıdır.

Kontra Endikasyon: Sülfonamidlereaşırı duyarlığı bilinen olgularda kontrendikedir.

Uyarılar: Pürülan eksüdasyonun bulunduğu göz ve ilgilidokuların enfeksiyonlarında uygulanmamalıdır. Gö-ze topikal olarakuygulanan sülfisoksazolun sistemik emiliminin çok düşük olmasınarağmen, gebelerde ilaç plasentaya geçeceğinden; emziren annelerdede süte geçiş söz konusu olduğundan bu dö-nemlerde uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Gö-ze uygulandığında çok seyrek olarak yanma vebatma hissi oluşturabilmektedir. Ayrıca sülfonamidli Solüsyonlarıntopikal uygulanması sistemik sensitizasyona; bu da daha sonrakisistemik sülfonamid uygulamalarında alerjik reaksiyonların ortayaçıkışına neden olabilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Gümüş içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.Gentamisin sülfat oftalmik Solüsyonları ile eşzamanlı uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: Her 3-4 saatte bir her gö-ze 2-3 damla damlatılmasıö-nerilir. Tedavi, semptomlar ortadan kalkıncaya ve göz tamamen iyileşinceyekadar sürdürülmelidir. Uygulama, göz iç kirişine damlatma ve buişlemden sonra göz iç kö-şesine parmakla basılarak, ilacın akıpgitmesi engellenerek yapılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.