Gribex Hot

Gribex Hot

Toz

Nobel

Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg

Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet.

Eşdeğeri: TylolHot Poşet: 12 poşet(Nobel).

Gribex HotD

Toz

Parasetamol 500 mg, klorfeniraminmaleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg

Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet.

Eşdeğeri: TylolHot D Poşet: 12 poşet(Nobel).

Gribex Hot Pediatrik

Toz

Parasetamol 250 mg,klorfeniramin maleat 2 mg, psödoefedrin HCI 30 mg

Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet.

Eşdeğeri: TylolHot Pediatrik Poşet: 12 poşet(Nobel).

Endikasyon: Grip vesoğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlıvücut kırgınlığı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı,hapşırma, ağrı ve ateş gibi semptomların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığıolanlarda, önceki hafta içinde MAO inhibitö-rü ilaç almış veya almayadevam eden hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Tedavi sırasında uyuşukluk gö-rülebilir.Bu nedenle hastalarda araç ve makinekullanma gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebileceği unutulmamalıdır.Tedavi sırasında alkol alımı, sö-zü edilen bu etkiyi artırabileceğinden,alkol kullanılmamalıdır. Gebelerde ve emziren kadınlarda çok gerekmedikçekullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir.Ender olgularda deri reaksiyonları, idrar retansiyonu, uyku bozuklukları,halüsinasyonlar, mental konfüzyon gelişebilir. Sedasyon, konsantrasyongüçlüğü, bulanık görme, üriner retansiyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı,baş dönmesi, iştahsızlık, kusma, diyare, karın ağrısı, çarpıntı,aritmi, hipotansiyon, hepatit, hemolitik anemi ve bazı allerjikderi reaksiyonları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Parasetamol, yüksek dozda veuzun süre kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandiontürevleri ve fenotiyazinlerle etkileşebilir. Alkol, barbitüratlarve trisiklik antidepresanlar parasetamolün hepatotoksisitesiniartırabilir. Psö-doefedrin ile birlikte dekonjestanlar, trisiklikantidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlarveya MAO inhibitörleri kullanıldığında hastalarda zaman zamankan basıncı yükselebilir. Metil dopa,abadrenerjik blokerler ve guanetidingibi antihipertansif ilaçların etkisi psö-doefedrin HCl ile azalabilir.

Doz Önerisi: Gribex Hot Toz: Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık 1 su bardağı (160mL) sıcak su içerisinde çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir.Gribex Hot6 saat ara ile tekrarlanabilir.Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. Tatlandırıcı olarak aspartam içerir.

Adeka

Ferro glisin sülfat567.7 mg, folik asit 0.5 mg, B12vitamini 2.5 µg

Ambalaj: 30 kapsül.

Endikasyon: Özelliklegebelik ve laktasyon dönemindeki demir, folik asit ve B12vitamini desteği olmak üzere değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demireksikliği anemisinin tedavisi ve profilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangibirine karşı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir. Hemokromatozlarda,kronik hemolizler, sideroakrestik anemiler, kurşun anemileri, talasemilerdekullanımı kontrendikedir. Ağır karaciğer ve böbrek hastalıklarındakullanılmamalıdır. Bağırsak tümö-rü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: İshal, kabızlık, mide yanması vekusma gibi gastrointestinal yakınmalar nadir olarak meydana gelebilir. Yüksekdozlarda kullanımda nadiren santral sinir sistemine ait bozukluklar meydanagelebilir. Çok nadir olarak allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Tedavisüresince dışkı renginin koyulaşması önemli değildir.

İlaç Etkileşimleri: Demirin bağırsak kanalından emilimi bazı bitkiselmaddeler tarafından, örneğin fitin, oksalatlar ve fosfatlar ilekahve, çay, süt gibi içeceklerle engellenmektedir.Tetrasiklinle beraber verildiğindeher iki maddenin de rezorpsiyonu azalır. Kolestiramin ve antasitler(Ca+2, Mg+2, Al+3tuzları) ile verildiğindedemir emilimi engellenir. Penisilamin ve oral altın bileşikleridemirle birlikte verildiğinde absorpsiyonlarında düşüş gözlenir.Bağırsak mukozasına olan irritan etkisi salisilatlar, fenilbutazon,oksifenbutazon alımı ile artar. Demir tedavisinde Benzidin testipozitif çıkabilir. Sitostatikler, sülfonamid, antiepileptikler vebarbitüratlar folik asit emilimini azaltabilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1kapsül çiğnenmeden bir bardak su ile alınır. Belirgin demir eksikliğindeyetişkin ve 15 yaşından büyüklerde veya 50 kg’den fazla vücut ağırlığı olangençlerde hekim önerisine göre doz günde 2-3 kapsüle çıkarılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.