Innohep

Innohep

Kullanıma Hazır Enjektör

Abdiİbrahim

Tinzaparin sodyum

Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör

: 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör

: 14.000 IU/0.7 mLx2 enjektör.

Endikasyon: Derin ventrombozunun ve pulmoner embolinin tedavisi, genel cerrahi veya ortopedikoperasyon geçiren hastalarda postoperatif derin ven trombozunun önlenmesi,hemodiyaliz ve vücutdışı dolaşım için oluşturulmuş intravenöz yollardapıhtılaşmanın önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinenaşırı duyarlık, halen veya geçmişte heparin kullanımına bağlı trombositopeni,kontrol edilemeyen hipertansiyon, ciddi karaciğer yetmezliği, aktif peptikülser akut veya subakut septik endokardit, intrakraniyal hemoraji ve anidüşükler gibi genel ve fokal kanama eğilimi riski taşıyan durumlar.

Uyarılar: IM enjeksiyonlauygulanmamalıdır. Kanama riski olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.Şiddetli bir kanama görüldüğünde tinzaparin tedavisine devam edilmemelidir.Trombositopeni oluşması durumunda hasta yakından izlenmelidir. Gebeliktekullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: En sık görülen yan etki kanama olmakla birlikte majorkanama insidansı çok düşüktür. SC uygulanmasının ardından hafif lokaliritasyon, ağrı, hematom ve ekimoz görülebilir. Çok daha nadir olarak priapizmve deri nekrozları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oralantikoagülanlar, platelet inhibitörleri (örn. salisilatlar, dipiridamol, NSAEilaçlar), desktran ve K vitamini antagonistleri gibi trombosit fonksiyonu,agregasyon veya koagülasyon sistemini etkileyen ilaçlarla birliktekullanılması gerekli ise hastanın klinik ve laboratuvar yönünden yakındanizlenmesi önerilir.

Doz Önerisi: Derin VenTrombozu ve Pulmoner Emboli Tedavisinde: Önerilendoz günde bir kez subkutanöz 175 AntiXa IU/kg vücut ağırlığıdır.Orta ölçüde tromboz riski olan hastalarda tromboprofilaksi(genel cerrahi): Ameliyat gününde ameliyattan 2saat önce subkutanöz yoldan 3.500 AntiXa IU ve ameliyattan sonra 7-10 günsüreyle günde bir kez 3.500 AntiXa IU.Yüksek ölçüde tromboz riski olan hastalardatromboprofilaksi (örn. total kalça replasmanı): Ameliyat gününde ameliyattan 12 saat önce subkutanöz yoldan4.500 AntiXa IU veya ameliyattan 2 saat önce ve ameliyattan sonra 7-10 günsüreyle günde bir kez 50 AntiXa IU/kg vücut ağırlığı.Kısa süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha kısa): Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına(veya intravenöz olarak) 2.000-2.500 AntiXa IU'luk bolus bir doz.Uzun süreli hemodiyaliz için (4 saatten daha uzun): Diyalizin başlangıcında diyalizörün arteriyel tarafına(veya intravenöz olarak) 2.500 AntiXa IU'luk bolus bir dozun ardından birenfüzyonla 750 AntiXa IU/saat.Preparatlar sodyum metabisülfit içerdiğinden, bu maddeyealerjisi olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.