Intron A

Intron A

Flakon

ScheringPlough

Rekombinant interferona2b 10 MIU

Ambalaj: 1 Flakon ve enjeksiyonluksu içeren 1 mL’lik ampul.

Intron A

Pen

Rekombinant interferona2b

Ambalaj: 18 MIU: 6 doz 3 MIUIntron Avermeküzere dizayn edilmiştir. 1.5, 3, 4.5 ve 6 MIU gibi farklı dozların verilmesiiçin de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 6 MIU’dur

: 30 MIU: 6 doz 5 MIUIntron Avermeküzere dizayn edilmiştir. 2.5, 5, 7.5 ve 10 MIU gibi farklı dozların verilmesiiçin de kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 10 MIU’dur

: 60 MIU: 6 doz 10 MIUIntron Avermeküzere dizayn edilmiştir. 5, 15, ve 20 MIU gibi farklı dozların verilmesi içinde kullanılabilir. Bir kerede verebileceği maksimum doz 20 MIU’dur.

Endikasyon: Multiplemiyelom, Kaposi sarkomu, malign melanom, tüylü hücre lö-semi, kronikmiyeloid lö-semi, laringeal papillomatosis ve yüzeyel mesanekanseri olgularında kullanılır. Ayrıca, kronik hepatit B ve kronikhepatit nonA nonB’li yetişkin hastaların tedavisinde kullanılır.Aynı zamandakro-nik hepatit deltalı hastalarda da yararlı olmuştur.Ayrıca intralezyonel uygulamaile kondüloma aküminata tedavisinde de kullanılır.

Kontra Endikasyon: İnterferon alfa2b’ye karşı aşırıduyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Multiple miyelom renal fonksiyonlarıbozabileceğinden, bu hastalıkla ilgili interferon alfa2b tedavisigö-renlerde periyodik olarak renal fonksiyon testleri yapılmalı;hepatitte kullanımında serum protein ve bilirubin düzeyleri belirlenmelidir.Hepatit diyagnozunda uygunluğun belirlenmesi için karaciğer biyopsiside salık verilir. Beklenen yarar fetüsteki olası risklerden fazlaolmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Gebelerde interferonalfa2b ile intravezikal tedavi uygulanmamalıdır. Anne sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir; ya emzirmenin ya da interferonalfa2b tedavisinin kesilmesi konusunda karar alınmalıdır.

Yan Etkileri: En sık raslanan yan etkiler nezlebenzeri semptomlar (ateş, baş ağrısı, kırıklık, yorgunluk vb.), lö-kopeniya da trombositopeni ve santral sinir sistemi reaksiyonlarıdır.Daha seyrek olarak iştahsızlık, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, tatdeğişiklikleri, uyku hali, çeşitli miyaljiler, hipotansiyon,konsantrasyon bozukluğu, aşırı terlemedir.

İlaç Etkileşimleri: İnterferon alfa2b ile narkotikler,hipnotikler ve sedatiflerin birlikte kullanımından kaçınılmalıya da büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Nö-rotoksik, hematoksikya da kardiyotoksik ilaçları önceden kullanmış ya da kullanmaktaolan hastalarda interferon alfa2b’nin toksik etkilerinde artışmeydana gelebilir. Teofilin veya aminofilin gibi ksantin türeviilaçlar almakta olan hastalarda interferonların kullanımı sırasında,ksantin türevlerinin serum düzeylerinin izlenmesi ve gerektiğindedozun ayarlanması önerilir.

Doz Önerisi: Multiple myelom: 2 milyon IU/m2’lik dozla başlanarak günaşırı haftada3 gün SC yolla uygulanır. Hastanın toleransına gö-re, doz haftadabir artırılarak 5-10 milyon IU/m2’lik doza çıkılır.Kaposi sarkomu: IV enfüzyon şeklinde arka arkaya5 gün süreyle 50 milyon IU/m2 olup, takip eden tedavi kürüne başlamadanönce en az 9 gün ara verilmelidir.Enfüzyon süresi 30 dakikadır.Malign melanom: Günaşırı olarak haftada 3 gün SCyolla 10 milyon IU/m2’dir.Hairy cell lö-semi: Günaşırı olarak haftada 3 gün SC yolla 2 milyonIU/m2’dir. Hematolojik değerlerden (granülosit sayımı, trombositsayımı ve hemoglobin düzeyi) bir veya daha fazlasının normale dönmesi,tedavinin ilk ayı içinde başlar. Her üç hematolojik değerin de düzelmesi6 ay veya daha fazla süre gerektirebilir.Kronik myeloid lö-semi: SC yolla günde 4-5 milyonIU/m2’dir. Lö-kosit sayısı kontrol altına alınabildiğinde dozgünaşırı olarak haftada 3 gün uygulanır.Laringeal papillomatosis: Günaşırı olarak haftada 3 gün SCyolla 3 milyon IU/m2’dir. İlk uygulama tümör dokusunun cerrahi olarakalınmasından sonra başlar. Tedaviye yanıt alınabilmesi için 6 aydandaha uzun bir terapi gerekebilir.Yüzeysel mesane karsinomu: İntravezikaluygulama şeklinde, 12 hafta süreyle haftada bir kez 100 milyonIU’dir.Daha sonraayda bir kez 100 milyon IU’dir. Maksimum tedavi süresi 1 yıldır.Kronik Hepatit B: En düşük dozu SC veya IM yollahaftada 3 kez 3 milyon IU’dir. Yüksek risk grubundaki hastalar veyabir ay içinde tedaviye yanıt vermeyen hastalar, haftada 3 kez 5 milyonIU veya günde 5 milyon IU’ya kadar dozlarla tedavi edilebilirler.Kronik Hepatit nonA,nonB: SC olarakhaftada 3 kez, 3 milyon IU dozunda ve en az 6 ay uygulanır.Kronik Hepatit Delta: SC olarak haftada 3 kez 5 milyonIU/m2 dozunda en az 3-4 ay uygulanabilir, bazan daha uzun süre terapigerekebilir.Kondiloma akuminata: Kondiloma akuminata tedavisiiçin izotonik çö-zelti kullanılmalıdır.Bu amaçla sadece 10 milyon IU’lukbir flakonun 1 mL’lik enjeksiyonluk suyla sulandırılması gerekir.Enjeksiyon yapılacak lezyonlar, ilk önce steril alkol tamponuylatemizlenmelidir. İntralezyonel uygulama, 30 gauge’lik bir iğneylelezyonun altına yapılmalıdır. 10 milyon IU’lik Flakon ve 1 mL’lik enjeksiyonluksuyla hazırlanan izotonik çö-zeltiden 0.1 mL (1 milyon IU) lezyonagünaşırı olarak haftada 3 kez 3 hafta boyunca enjekte edilir. Bir seferde5 lezyon tedavi edilebilir. Her hafta uygulanan maksimum doz 15 milyonIU’yu aşmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.