Ketek

Ketek

Ketek nedir ne için kullanılır, Ketek nasıl kullanılır, Ketek ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Telitromisin

Ambalaj:

 400 mg x 10 tablet

Endikasyon:

 Hafif veya orta şiddette toplumda edinilmiş pnömoni; kronik bronşitin akut alevlenmesi;akut sinüzit;S. pyogenes in neden olduğu tonsillit/farenjit.

Kontrendikasyon:

 Telitromisin Veya makrolid antibakteriyel ajanların herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hikayesi bulunan hastalarda kontrendikedir. Telitromisin ve aşağıdaki ilaçlardan herhangi birinin birlikte uygulanması kontrendikedir: Sisaprid,pimozid, astemizol ve terfenadin, ergot alkaloidleri.

Uyarılar:

 Myasthenia gravis olan hastalarda telitromisin de içeren bir grup antibiyotiğin hastalığı şiddetlendirdiği bildirilmiştir. Bu hastalarda telitromisin kullanılması halinde dikkatli olunmalıdır. Antiaritmik ajanlar almakta olan hastalarda telitromisin kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Diyare,bulantı, kusma, gastrointestinal ağrı, gaz çıkarma, konstipasyon, anoreksi,oral moniliazis, stomatit; alerji, döküntü, ürtiker, kaşıntı, çok nadiren anjiyoödem ve anafilaksi gibi ağır alerjik reaksiyonlar; karaciğer enzimlerinde artış, kolestatik sarılık; sersemlik, baş ağrısı, uykuya eğilim,uykusuzluk, sinirlilik, parestezi; eozinofili; tat alma bozukluğu, nadiren bulanık görme, kas krampları (myastenia gravisi olanlarda şiddetlenme); yüz kızarması, atriyal aritmi, hipotansiyon, bradikardi. Ek olarak, izole olgularda aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir: Hepatit, eritema multiforme, yüz ödemi.

İlaç Etkileşimleri:

 Telithromycin,CYP3A4 inhibitörüdür. Başlıca bu enzimle metabolize olan ilaçların birlikte uygulanması bu ilaçların plazma konsantrasyonlarında ve muhtemelen yan etkilerde aramalara yol açabilir. Digoksin ve telitromisin birlikte uygulandığında digoksinin yan etkileri ve serum düzeyleri izlenmelidir.Telitromisin simvastatin ile birlikte uygulandığında önlemler alınmalıdır. CYP3A4 indükleyicileri ile (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, St. John's Wort)tedavi sırasında veya tedaviden sonraki 2 hafta içindeKetekile tedaviden kaçınılmalıdır.Telitromisin ile birlikte midazolam uygulanan hastalar gözlenmeli vegerektiğinde midazolam dozunun ayarlanması göz önünde tutulmalıdır. CYP 3A4 ilemetabolize olan diğer benzodiazepinler ile önlemler alınmalıdır;absorpsiyondaki azalmaya bağlı olarak sotalolun Cmax'ını %34 veEAA'sını %20 oranında azalttığı gösterilmiştir.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde ve 13 yaş ve üzerindeki adölesanlarda önerilen doz, günde tek doz 800 mg’dir. Endikasyona göre, tedavi süresi: Toplumda edinilmiş pnömoni: 7-10 gün süreyle, günde tek doz 800 mg. Kronik Bronşitin akut alevlenmesi, Tonsillit/Farenjit ve Akut sinüzit: 5 gün süreyle,günde tek doz 800 mg.Ağır böbrek bozukluğu varsa (kreatinin klirensi <30 mL/dak) doz yarıya yarıya azaltılmalıdır.(400 mg günlük tek doz). Hemodiyaliz uygulanan hastalarda tabletler, diyaliz uygulamasının olduğu günlerde, diyaliz uygulaması sonrasında verilmelidir. Tabletler yemeklerle birlikte veya yemekler dışında alınabilir.

 

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.