Ketek

Ketek

Film Tablet

SanofiAventis

Telitromisin

Ambalaj: 400 mgx10 tablet

Endikasyon: Hafif veyaorta şiddette toplumda edinilmiş pnömoni; kronik bronşitin akut alevlenmesi;akut sinüzit;S. pyogenes'in neden olduğu tonsillit/farenjit.

Kontra Endikasyon: Telitromisineveya makrolid antibakteriyel ajanların herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkhikayesi bulunan hastalarda kontrendikedir. Telitromisin ve aşağıdakiilaçlardan herhangi birinin birlikte uygulanması kontrendikedir: Sisaprid,pimozid, astemizol ve terfenadin, ergo alkoloidleri.

Uyarılar: Myasthenia gravisi olan hastalardatelitromisini de içeren bir grup antibiyotiğin hastalığı şiddetlendirdiğibildirilmiştir. Bu hastalarda telitromisin kullanılması halinde dikkatliolunmalıdır. Antiaritmik ajanlar almakta olan hastalarda telitromisinkullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma, gastrointestinal ağrı, gaz çıkarma, konstipasyon, anoreksi,oral moniliyazis, stomatit; alerji, döküntü, ürtiker, kaşıntı, çok nadirenanjiyoödem ve anafilaksi gibi ağır alerjik reaksiyonlar; karaciğerenzimlerinde artış, kolestatik sarılık; sersemlik, baş ağrısı, uykuya eğilim,uykusuzluk, sinirlilik, parestezi; eozinofili; tat alma bozukluğu, nadirenbulanık görme, kas krampları (myasthenia gravisi olanlarda şiddetlenme); yüzkızarması, atriyal aritmi, hipotansiyon, bradikardi. Ek olarak, izole olgulardaaşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir: Hepatit, eritema multiforme, yüzödemi.

İlaç Etkileşimleri: Telitromisin,CYP3A4 inhibitörüdür. Başlıca bu enzimle metabolize olan ilaçların birlikteuygulanması bu ilaçların plazma konsantrasyonlarında ve muhtemelen yanetkilerde artmalara yol açabilir. Digoksin ve telitromisin birlikteuygulandığında digoksinin yan etkileri ve serum düzeyleri izlenmelidir.Telitromisin simvastatin ile birlikte uygulandığında önlemler alınmalıdır. CYP3A4 indükleyicileriyle (rifampisin, fenitoin, karbamazepin, St. John's Wort)tedavi sırasında veya tedaviden sonraki 2 hafta içindeKetekile tedaviden kaçınılmalıdır.Telitromisin ile birlikte midazolam uygulanan hastalar gözlenmeli vegerektiğinde midazolam dozunun ayarlanması göz önünde tutulmalıdır. CYP 3A4 ilemetabolize olan diğer benzodiazepinler ile önlemler alınmalıdır;absorpsiyondaki azalmaya bağlı olarak sotalolun Cmax'ını %34 veEAA'sını %20 oranında azalttığı gösterilmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 13 yaş ve üzerindeki adölesanlardaönerilen doz, günde tek doz 800 mg’dir. Endikasyona göre, tedavi süresi: Toplumda edinilmiş pnömoni: 7-10 gün süreyle, günde tek doz 800 mg. Kronikbronşitin akut alevlenmesi, Tonsillit/Farenjit ve Akut sinüzit: 5 gün süreyle,günde tek doz 800 mg.Ağır böbrek bozukluğu varsa (kreatinin klirensi <30mL/dak) doz yarıya yarıya azaltılmalıdır.(400 mg günlük tek doz). Hemodiyaliz uygulanan hastalardatabletler, diyaliz uygulamasının olduğu günlerde, diyaliz uygulaması sonrasındaverilmelidir. Tabletler yemeklerle birlikte veya yemekler dışında alınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.