Lustral

Lustral

Film KaplıÇentikli Tablet

Pfizer

Sertralin HCl

Ambalaj: 50 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: SeralinÇentikli Tablet: 50 mgx28tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olmasın); obsesif kompulsifbozukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sertralineduyarlığı olduğu bilinenlerde ve birlikte MAO inhibitö-rü alan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: -Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dikkatli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Depresyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin remisyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nedeniyle, hastalar tedavinin başlangıçdönemlerinde yakın olarak izlenmelidir. Psikomotor performans üzerinehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makinekullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için gereklizihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, hasta gereğinceuyarılmalıdır. Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Emzirenannelerde yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülmedikçe önerilmemektedir.Çocuk doğurma çağındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrolyöntemi uygulamalıdırlar.

Yan Etkileri: Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonksiyon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uygun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin klirensinde önemli düşüşlere neden olmuştur.

Doz Önerisi: Sabah veya akşam günde tek bir doz halinde verilmelidir.Gıdalarla birlikte veya ayrı verilebilir. Depresyon ve OKB tedavisinde günde 50mg dozda uygulanmalıdır. Panik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu içintedaviye günde 25 mg ile başlanmalıdır. Bir hafta sonra doz, günde tek doz 50mg'a yükseltilmelidir.DozArtışı: Depresyon, OKB, Panik Bozuklukve Travma Sonrası Stres Bozukluğu: 50 mg doza yanıt vermeyen hastalar, dozunarttırılmasından fayda sağlayabilirler. Doz değişimlerinin arasında en az birhafta olmalıdır. Doz en fazla günde 200 mg'ye artırılabilir. Terapötik etkininbaşlaması 7 gün içinde görülebilir. Ancak, özellikle OKB'ta, terapö-tikcevabın ortaya çıkması için genellikle daha uzun süreler gerekmektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.