Neorecormon

Neorecormon

Kullanıma Hazır Şırınga

Roche

Epoetin beta (Eritropoetin)

Ambalaj: 1000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet271/2 iğne

: : 2000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet 27G1/2 iğne

: : 5000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6adet 27G1/2 iğne.

Endikasyon: Diyalizegiren hastalarda kronik böbrek yetmezliğiyle ilişkili anemi tedavisi;prediyaliz hastalardaki semptomatik renal anemi tedavisi; doğumağırlığı 750-1000 g ve gestasyonel yaşı 34 haftanın altında olan prematürebebeklerde gö-rülen aneminin önlenmesi; solid tümörler için platinağırlıklıkemoterapi tedavisi gö-ren anemiye eğilimli erişkin hastalardaaneminin önlenmesi ve tedavisi; predonasyon programındaki hastalardanalınan otolog kan miktarını artırmada kullanılır.

Kontra Endikasyon: Hipertansiyonu zor kontrol edilebilenlerde veilaca karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. “Otologkan miktarını artırma” endikasyonunda, tedaviden önceki ayda miyokardenfarktüsü veya inme geçirmiş hastalarda, kararsız anjina pektorishastalarında veya derin venöz tromboz riski taşıyanlarda (venöztromboembolik hastalık öyküsü olanlar) kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Refrakter anemide, epilepsi, trombositoz ve kronikböbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Sağlıklı bireylertarafından ilacın hatalı uygulanması paket hücre volümünü aşırıderecede artırabilir. Bu, yaşamı tehlikeye sokan kardiyovaskülersistem komplikasyonlarına yol açabilir. Gebelik ve emzirme dö-nemindeterapö-tik koşullarda potansiyel riskin minimal olduğu düşünülmektedir.

Yan Etkileri: Kan basıncının artması veya mevcut hipertansiyonunağırlaşması görülebilir. Normal koşullarda kan basıncı normal veyadüşük olan hastalarda da ensefalopatiye benzer semptomlar (baş ağrıları,konfüzyon hali, duyusalmotor bozukluklar -konuşma ve yürüme bozukluğugibi ve tonoklonik nö-betler gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Bazı olgularda aşırı duyarlık reaksiyonlarıgözlendiğinden, ilk dozun tıbbi gö-zetim altında uygulanması önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.