Permax

Permax

Tablet

Lilly

Pergolid mesilat

Ambalaj: 0.05 mgx30 Tablet

: : 0.25 mgx100 Tablet

: : 1 mgx60tablet.

Endikasyon: Levodopa/karbidopa tedavisiyle birlikte, Parkinsonhastalığının semp---tomlarınının kontrol altına alınması için kullanılır.

Kontra Endikasyon: Pergolid ya da ergot türevlerine karşı aşırı duyarlıhastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Pergolid ve levodopa/karbidopa uygulanan hastalarda,özellikle tedavinin başlangıcında %10 oranında ortostatik hipotansiyongö-rülmüştür. Dozun tedricen artırılmasıyla bu etkiye tolerans kazanılır.Bazı hastalardaatriyal prematüre kontraksiyon ve sinüs taşikardisi izlenmiştir.ldopayla birlikte kullanılan pergolid konfüzyon, halusinasyonya da diskineziye neden olabilir veya bu durumları kamçılıyabilir.İlacın birden bıkarılması da halusinasyon ve konfüzyonun ortayaçıkmasına yol açabileceğinden, uygulamaya, doz kademeli olarakazaltılarak son verilmelidir. Pergolid yüksek dozlarda prolaktindüzeylerinin baskılanmasına bağlı olarak üreme bozukluğuna nedenolabilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, asteni, kaza yaralanmaları,boyun, sırt, gö-ğüs ya da karın ağrısı, gripal sendrom, ateş, posturalhipotansiyon, hipertansiyon, senkop, çarpıntı, vazodilatasyon,kalp yetmezliği, diskinezi, baş dönmesi, halusinasyon, konfüzyon,sersemlik, uykusuzluk, distoni, parestezi, depresyon, anksiyete,titreme, akinezi, ekstrapiramidal sendrom, yürüyüş bozukluğu,anormal düşünce ve rüyalar, koordinasyon bozukluğu, psikoz, kişilikdeğişikliği, sinirlilik, koreatetoz, amnezi, paranoid reaksiyon,rinit, öksürük, dispne, pnö-moni, farenjit, üriner sistem enfeksiyonu,sık idrara çıkma, idrar tutamama, hematüri, dismenore, anemi, seyrekolarak lö-kopeni, lenfadenopati, lö-kositoz, trombositopeni, periferalödem, kilo kaybı, kilo artışı,, seğirme, miyalji, artralji, tTerleme,dö-küntü, diplopi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nö-roleptikler (fenotiyazinler,butirofenonlar, tiyoksantinler) gibi dopamin antagonistleri veyametoklopramid pergolidle birlikte kullanılmamalıdır, bu ajanlarpergolidin etkinliğini azaltır.

Doz Önerisi: İlk 2 gün 0.05 mg günlük doz ile başlanması önerilir.Tedavinin izleyen 12 günü içinde doz her 3 günde bir 0.10-0.15 mg/günolarak giderek artırılmalıdır. Daha sonra her 3 günde bir 0.25mg/gün şeklinde artırılarak optimal terapö-tik doza erişilir.PermaxTablet genellikle günde 3 kezeşit dozlara bö-lünerek uygulanır. Doz ayarlaması süresince birlikteuygulanan levodopa/karbidopa dozu dikkatli olarak azaltılır.PermaxTablet için ortalama günlük tedavidozu 3 mg/gün olarak önerilmektedir. Birlikte uygulanan levodopa/karbidopadozu ise yaklaşık 650 mg/gün olarak verilmektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.