Primperan

Primperan

Ampul

Biofarma

Metoklopramid

Ambalaj: 10mg/2 mLx6 ampul.

Endikasyon: Enfeksiyonhastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde,dispepside; kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı vekusmalarda; mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağızaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmadave radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede; ince bağırsağa tüpyerleştirilmesi gerektiğinde, tüpün alışılmış yollarla pilordangeçirilemediği hallerde, pilor sfinkterini gevşetici olarak;gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gastrointestinalstimülasyonun teh--likeli olduğu durumlarda, gastrointestinalkanama, mekanik tıkanma ya da delinme durumunda kullanılmamalıdır.Feokromositomaolan hastalarda kullanılmamalıdır. Metoklopramid, duyarlığı vetolerasyonu bilinmeyen hastalarda kontrendikedir. Ekstrapiramidalreaksiyonlara neden olması muhtemel diğer ilaçları alan hastalarave epileptik hastalara verilmemelidir.

Uyarılar: Mental ve fiziksel aktiviteyietkilediği için makina başında çalışmak, araba kullanmak gibi dikkatgerektiren işlerde çalışanlara dikkatli olmaları bildirilmelidir.Gebeliktekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Sütle atıldığı için emziren annelerdebu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Yan Etkileri: Uyuşukluk,yorgunluk, huzursuzluk, halsizlik, insomnia, baş ağrısı, konfüzyon,baş dönmesi veya depresyon gö-rülebilir. Nadiren hallüsinasyon hali gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antikolinerjikajanlar ve narkotik analjezikler metoklopramidin gastrointestinalhareket üzerine etkilerini antagonize eder. Birlikte kullanımıhalinde alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçlarınsedasyon etkisini artırır. Simetidin, digoksin gibi mideden emilenilaçların emilmesini önler. Parasetamol, tetrasiklin, levodopaetanol gibi önce bağırsaktan emilenlerin emilimini hızlandırır.Yiyeceklerin bağırsaktan geçiş ve emilimini etkilemesi nedeniylediyabetiklerde insülin dozu ve zamanının ayarlanması gerekir.

Doz Önerisi: Diyabetik gastroporezde yemeklerden ½ saat önceve yatmadan önce birer Ampul; kanser ilaçları verilmeden ½ saat önceve yatmadan önce birer Ampul; kanser ilaçları verilmeden ½ saat önce50 mL’lik parenteral çö-zelti içinde seyreltilerek 15 dakikadan dahauzun sürede 1 Ampul uygulanır. İnce bağırsağa tüp yerleştirilmesindeve radyolojik incelemelerden önce tek doz halinde 1-2 dakikada IVyolla 1 Ampul kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.