Kalpte Üfürümler

Kalpte Üfürümler

Normal kalp seslerine eklenen bir sestir. Fransızcada soufle yani sulf ya da İngilizcede murmur-mırmır olarak da ifade edilir.

Normal kalp seslerine eklenen bir sestir. Fransızcada soufle yani sulf ya da İngilizcede murmur-mırmır olarak da ifade edilir. Kalp boşluklarının birinden diğerine veya kalpten damarlara geçen kanın dar bir alandan geçerken oluşturduğu girdap ya da türbülans ile oluşan ve vücut dışından özel alet ya da aletsiz çıplak kulakla duyulabilen seslerdir. Kalp kapaklarındaki kaçaklar ya da daralmalar, kalpten çıkan büyük damarların çıkım yerindeki daralmalar, kalp boşlukları arasında doğuştan ya da sonradan olan delikler birer üfürüm nedenidir.

Üfürümler, bazı kalp kapak, kalp kası ve damar rahatsızlıklarında oluştuğu gibi kan akım hızının arttığı (ateş, kansızlık, gebelik, hipertroidi denen aşırı troid hormon salınımı gibi durumlarda) kalp dışı rahatsızlıklarda da duyulabilir. Ayrıca, özellikle çocuklarda hiçbir rahatsızlık ya da hastalık bulunmadan da üfürüm bulunabilir (masum üfürüm).

Üfürümler; hekim tarafından, kalbin çalışma siklusuna, süresine, frekansına, niteliği - şiddetine göre ve göğüs duvarında duyulabildiği ya da yayıldığı alanlara göre sınıflandırılır ve tarif edilirler. Üfürümlerin kalp kasılma siklusu (sistol) içinde oluşanları hafiften şiddetliye doğru 1'den 6'ya kadar derecelendirilir. Bu derecelendirmede sesin şiddetinin fazlalığı her zaman kalpteki rahatsızlığın derecesiyle doğru orantılı değildir. Kalp kapaklarındaki kaçak akımları "yetmezlik" tabiriyle tanımlanır. “Mitral yetmezliği”, “aort yetmezliği” gibi. Bu genellikle “kalp yetmezliği” denen rahatsızlık ile karıştırılır.

Kalbinde üfürüm tespit edilen kişilerin tıbbî değerlendirilmesi bugün hemen her kardiyoloji merkezinde bulunan renkli doppler ekokardiyografi ile yapılmaktadır. Bu çabuk ve uygulama yönüyle hastaya meşakkat vermeyen bir teşhis yöntemidir. Trans özefagial ekokardiyografi (yemek borusu içinden uygulanan) ise özel hazırlık ile yapılan ve belirli özel durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...