Mitral Yetmezlik (Mitral Kapak Yetmezliği)

Mitral Yetmezlik (Mitral Kapak Yetmezliği)

Mitral kapağın tam kapanamaması ve açık kalması durumunda kanın içeriğe geri kaçmasıyla oluşan bir durumdur.

Mitral kapak, kalpte bulunan 4 kapaktan birisidir ve kalbin sol tarafını ikiye böler (sol kulakçık (atrium) ve sol karıncık (ventrikül))ve atrioventricular kapak (valve) olarak da adlandırılır. Kalbin içerisindeki mitral kapağın tam olarak kapanmadığı, uzun süreli (kronik) ve genelde ilerleyici bir kalp hastalığıdır. Mitral kapağın tam olarak kapanmaması sonucunda, kalbin kasılması sırasında kalbin sol karıncığına (atrium) kan geri kaçar.

Nedenleri ve Mekanizma

Mitral kapağı zayıflatan veya hasara uğratan her hangi bir hastalık veya problem mitral yetmezliğe neden olabilir. Kalp kapak yetmezlikleri arasında en sık olarak mitral kapak yetmezlikleri gözlenmektedir.

Kalbin vücuda pompaladığı kan miktarında azalma meydana gelecektir. Kalp, bu azalmayı telafi edebilmek için daha çok çalışacak ve daha hızlı atacaktır.

Mitral yetmezlik kadınların %6’sında, erkeklerin %3’ünde görülmektedir. Ancak 55 yaş üzerindeki kadın ve erkeklerin yaklaşık olarak %20’sinde bir miktar mitral yetmezlik bulgusu saptanmaktadır.

Doğuştan mitral kapak yetmezliği nadiren gözlenir. Romatizmal kalp hastalığı; mitral kapak yaprakçıklarının kalınlaşmasına, sertleşmesine ve küçülmesine neden olur. Romatizmal kalp hastalıkları, tüm mitral yetmezliklerin üçte birinden sorumludur.

Mitral yetmezlik, bazı ailevi özellikleri olan hastalıklar sırasında da gelişebilir: ateroskleroz (damar sertliği), yüksek tansiyon, kalp sol karıncığının büyümesi, bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu gibi), endokardit, kalp tümörleri, tedavi edilmemiş sifiliz (nadiren).

Risk faktörleri: kişide veya ailesinde yukarıda sayılan hastalıkların bulunması, 4 ay veya daha fazla süre ile iştah kesici zayıflama ilaçlarının kullanılması (fenfluramine, dexfenfluramine).

Korunma

Romatizal ateş gelişmesini önlemek için, streptokoklarla meydana gelen hastalıklarınızda kesinlikle hekime görünün, yukarıda sayılan hastalıklar için tedavi görün.

Diş tedavileri sırasında mikroplar kana karışabilir ve endokardit gelişebilir. Bunu önlemek için diş hekiminizden önce antibiyotik tedavisi isteyebilirsiniz.

Belirti ve Bulgular

 • Genelde belirti yoktur, belirtiler başlamışsa ilerleme var demektir
 • Yorgunluk, bitkinlik, hafi sersemlik hali
 • Çarpıntı
 • Öksürük
 • Egzersiz sırasında nefes darlığı
 • Yatar pozisyonda nefes darlığı
 • Gece sık idrara çıkma
 • Stetoskopla dinlendiğinde tüm sistol (kasılma) süresince üfürüm duyulur, akciğerlerde solunum sırasında anormal solunum sesleri duyulabilir.
 • Eko kardiyogram, transözafajial eko kardiyogram, dopler, MR, kardiyak katater incelemesi sonucu: sol karıncıkta genişleme, mitral kapakta kalınlaşma ve anormalleşme, kanın kapakçıktan geri kaçması gibi bulgular saptanabilir.
 • Göğüs filmi de kalp genişlemesini gösterebilir. EKG de genellikle sivri P dalgaları veya atrial fibrilasyon denilen durum görülür, her ikisi de karıncık genişlemesine bağlıdır. 

Tedavi

Şiddetli belirtiler varsa hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir. Kapakçıkların cerrahi olarak düzeltilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Cerrahi tedavi kalp işlevlerinin zayıfladığı, şikayetlerin şiddetlendiği ve durumun gittikçe kötüleştiği durumlarda önerilir. Mitral yetmezlik tanısı bir kez konduktan sonra, düzenli ve sürekli olarak hekim kontrolünden geçmek gerekir.

 • Bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi verilir, antibiyotik kullanımı diş tedavisinden önce de önerilir.
 • Gerekli durumlarda anti aritmik (ritim düzenleyici) ilaçlar, damar genişletici ilaçlar kalbin yükünü azaltmak için kullanılabilir.
 • Kalp atımlarını güçlendirmek için dijital gurubu kalp ilaçları, diüretik (idrar artırıcı) ilaçlarla birlikte kullanılabilmektedir.
 • Pıhtı oluşumunu engellemek için antikoagülan ve anti-platelet ilaçlar kullanılabilir (atrial fibrilasyon durumunda).
 • Az tuzlu diyet uygulanmalıdır.
 • Belirtilerin gözlendiği durumlarda egzersiz kısıtlanmalı ve fazla yorulmamalıdır. 

Mitral Kapak Yetmezliği Sonucunda Gelişebilecek Diğer Hastalıklar

 • Endokardit
 • Kalp yetmezliği
 • Akciğer Embolisi
 • İnme
 • Pıhtı oluşumu ve diğer organlara pıhtının atılması
 • Ritim bozuklukları
   

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...