Maprotil

Maprotil

Tablet

Terra

Maprotilin HCI

Ambalaj: 25mgx30 Tablet; 75 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:

LudiomilTablet: 25 mgx30 Tablet; 75 mgx14 tablet(Novartis Pharma).

Endikasyon: Endojen depresyon,envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, reaktif ve nevrotikdepresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organik veya semptomatik)depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon. Anksiyete, disforiveya irritabiliteyle karakterize diğer depresif mizaç bozuklukları;apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veyaanksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklardave genç erişkinlerde depresyon ve bununla ilişkili mizaç bozukluklarındaendikedir.

Kontra Endikasyon: Maprotilineaşırı duyarlığı olanlarda, epileptik olduğu bilinen veya şüphelenilenhastalarda, konvülziyon eşiği düşük olanlarda, yeni miyokard enfarktüsügeçirmiş hastalarda veya antrioventriküler iletim bozukluğu olduğunda,dar açılı glokom veya idrar tutulmasında (örn. prostat hastalıklarınabağlı olan) kullanılmamalıdır. Alkol, hipnotik, analjezik veya psikotropikilaçlarla akut zehirlenme olgularında maprotilin uygulanmamalıveya kesilmelidir.

Uyarılar: Depresif hastalarda, intiharetme olasılığı, hastalıkları süresince kalıcıdır ve hastalıktaönemli bir iyileşme gö-rülünceye kadar devam edebilir. Bu nedenle,maprotilinle tedavinin bütün aşamalarında, hastalar dikkatlibir şekilde izlenmeli ve reçeteye hastanın tedavisi için gereklien az sayıda ilaç yazılmalıdır. Kullanımı kesin gerekmedikçe vedaha güvenilir alternatif tedavi olduğu sürece maprotilinin gebeliksırasında kullanılmasından kaçınılmalıdır. Maprotilin anne sütünegeçer. Maprotilin kullanan anneler bebeklerini olası yan etkilerekarşı tıbbi gö-zetim altında tutulmak kaydıyla (uyuşukluk gibi) emzirebilir.Maprotilinin neden olacağı sedasyon ve dikkat azalması nedeniylehastalar araç veya makine kullanma gibi ani reaksiyon gerektirenetkinliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Sersemlik,baş ağrısı, baş dönmesi, geçici yorgunluk, gündüz sedasyon, uyuşukluk,ağız kuruluğu, terleme görülebilir. Ateşle seyreden deri reaksiyonları(dö-küntü, ürtiker), mide bulantısı, kusma, kilo artışı arasıragörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Maprotilinguanetidin veya betanidin gibi adrenerjik nö-ron inhibitörlerininantihipertansif etkisini azaltacağından veya yok edeceğinden;rezerpin veya metildopanın santral sedatif etkisini artıracağından,hipertansiyon tedavisi için birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,etki mekanizması farklı antihipertansifler uygulanmalı ve hastanınkan basıncı izlenmelidir. Bir MAO inhibitö-rüyle tedavinin ardındanmaprotilin uygulanacaksa, tedavi kesinlikle yeterli bir aradan(en az 14 gün) sonra başlatılmalıdır. Noradrenalin, adrenalin, amfetamin,metilfenidat gibi sempatomimetik ajanların kardiyovasküler etkilerinigüçlendirebilir. Alkolün, barbitüratlar ve genel anestezikler gibiSSS depresanlarının ve ayrıca atropin, biperiden gibi antikolinerjikajanların ve levodopanın etkilerini de güçlendirebilir. Barbitüratlar,fenitoin, karbamazepin gibi ilaçlar maprotilinin antidepresanetkisini zayıflatabilir. Maprotilinin fenitoinle birlikte kullanımı,fenitoinin istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.Majör trankilizanlarla birlikte kullanımı maprotilinin serumdakonsantrasyonunu yükselterek konvülziyon eşiğinin düşmesine venö-betlere yol açabilir. Maprotilinin benzodiyazepinlerle kombinasyonusedasyon artmasına neden olabilir. Propranolol gibi oldukça fazlametabolize edilenbblokerlerlekombinasyonu plazmada maprotilin konsantrasyonunu artırabilir.

Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta gö-reayarlanmalıdır.Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. Hafiften ortadereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomlarınşiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veyagünde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır.Ağır depresyonda özellikle hastanedeyatan hastalara günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 75 mg oral olarakverilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.