Paracetamol

Paracetamol

Pediyatrik Eliksir

Saba

Parasetamol

Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:

aPer Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx150 mL(Aroma);Calpol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx150 mL(GSK);GeralgineP Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Münir Şahin);Minafen Şurup: 120 mg/5 mLx150 mL(Drogsan);Parasedol Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Koçak);Sedalon Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Günsa);Setamol Pediyatrik Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Yeni İlaç);Tamol Şurup: 120 mg/5 mLx150 mL(İlsan);Tempo Eliksir: 120 mg/5 mLx150 mL(Akdeniz).

Endikasyon: Çocuklarda hafif ve orta şiddetliağrılar ile ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Parasetamole aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalar ile karaciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görülebilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmezliği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılanparasetamol kumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir,ürinez, 5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin,mide boşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi: Günlük doz çocuklarda hastalık ve kilo durumunagö-re 3-4x½-2 ölçektir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.