Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi, çocuklarda doğumsal ve doğum sonrası görülen cerrahi sorunların tanı, tedavi ve yönetimiyle ilgilenen bir dal olarak tanımlanır. Çocuk cerrahisi uzmanları, doğumsal anomali ve tıbbi acil durumlar, travma sonucu oluşan yaralanmalar, tümörler ve diğer cerrahi müdahale gerektiren durumlar gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşmışlardır. Çocuk cerrahisi, çocuk hastaların ihtiyaçlarına yönelik bir tedavi protokolü hazırlar.