Tıp Öğrencisi

Tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerdir.