İntern (Geleceğin Doktorları)

Tıp fakültesi 6.sınıf öğrencilerine intern doktor denmektedir.