Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi, çocuklarda merkezi ve çevresel sinir sistemi hastalıklarını inceleyen ve tedavi eden bir branştır.