Nefroloji

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen ve böbrek sağlığını inceleyen bir branştır.