Epidemiyoloji

Epidemiyoloji, hastalıkların toplumlar içindeki dağılımını, sebeplerini ve kontrolünü inceleyen bir branştır.