İç Hastalıkları

Dahiliye olarak da adlandırılan bu uzmanlık alanı genellikle; genel tıp, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji ve romatoloji gibi alt branşları içerir.